رمز موفقيت گروه صنعتی آذر فنر

رمز موفقيت گروه صنعتی آذر فنر

رمز موفقيت گروه صنعتی آذر فنر 1334 1334 mona

 

تلاش در كسب و كار

تلاش در كسب و كار

امروزه سوال اغلب مخاطبان اين است كه چگونه مي توان وارد صنعت شد و كار مناسبي دست و پا كرد؟

با يك مثال ساده مي توان به اين سوال پاسخ داد. تنها و تنها تلاش و پشت كار و انتخاب هدف درست آينده را مي سازد. با يك مثال قضيه روشن مي شود. يكي از صنعت گران همكار به نام توان ساز فنر چندين سال پيش هدفش را انتخاب كرد و وارد حوزه صنعت شد. رمز موفقيت خود را تلاش بي وقفه مي داند.

بنابراين حرف ما به عنوان يك گروه با سابقه اين است كه عزمتان را جزم كنيد و به جاي نااميدي راهتان را با صلابت ادامه دهيد و از گذشته درس بگيريد.