ویژگی های فنر دوقلو

ویژگی های فنر دوقلو

ویژگی های فنر دوقلو 570 570 mona

طراحی این نوع از فنر ها به گونه ای است که توانایی ایجاد و تحمل گشتاور را داشته باشند.

 

فنر دوقلو

فنر دوقلو

 

توصیح را قبلا داده ایم در اینجا