کاربرد فنر در صنعت

کاربرد فنر در صنعت

کاربرد فنر در صنعت 280 209 eshaqi

فنریکی از پر کاربرد ترین ابزار در صنعت امروزه ی دنیا به شمار می‎رود. فنر دومین رتبه را از نظر مصرف به خود اختصاص داده است.فنر در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو سازی،پتروشیمی، کشاورزی،برق و… کاربرد دارد. آذرفنر نیز با ورود به این عرصه و همکاری با این صنایع، سعی در پیشرفت صنعت کشور عزیزمان ایران دارد.